GN Division Image Development Officer Name Telephone Number
 126 Thalpotha Mrs  Mrs.V.H Vinitha Nimali 071-4757211
 127 Boudharatahagama Mrs  Mrs.P.W.Chanaki priyadarshani  070-5378524
 128 Lankapura Mrs  Mrs.V.H.Vinitha Nimali 071-4757211
 129 Weerapura Mrs  Mrs.D.M.D.K Wijekoon  071-3510572
 130 Rifaipura Mr  Mr.A.W.M.Riyas  077-0849424
 131 Onegama muslimgama Mr  Mr.J.M Janoous  077-0192836
 132 Thambala Mr Mr.J.M Janoous 077-0192836
 133 Alhilalpura Mrs  Mrs.Gunawardhana  071-6472769
 134 SangaBodigama Mr  Mr.W.G.S. Bandara  071-9723665
 135 Pulasthigama Mrs  Mrs.S.P.P.DE Silva  077-4914602
 136 A Jayapura Mr  Mr.R.P.D.T Rajapaksha 071-5442510
 136 Nelumpura Mrs  Mrs.E.S.L Kumari 071-6599029
 137 Sunagavila Mrs Mr.Fauserdeen 071-2773366
 138 Jayabima Mrs  Mrs.K.A Ranjani Pathirana 071-3510442
 139 Patunugama Mrs Mrs.K.A Shanthi Menike 071-3682356
 140 Abayapura Mrs  Mrs.S.H.T.D Samarasinghe  071-3510143
 141 Somapura Mr Mr.L.P.L Lankeswara 071-3350847
 142 Kegalugama Mrs  Mrs.D.M.I.D Dissanayake  071-5767256
 143 Demberella Mr Mr.W.M Roshan Bandara 070-5378528
 144 Senanayakapura Mr  Mr.A.A Sarath Bandara  071-8435119
 145 Gemunupura Mrs  Mr.H.A.D Subasini  070-2551772
 146 Hingurakdamana Rasanga Udagama  Mrs.U.D.I.R.Udagama  071-7450634
 147 Galamuna Mrs  Mrs N.A.D Narasinghe  077-0527110
 148 Panselgodella Mrs  Mrs.H.H.A.N.Hewawasam  071-8302459
 149 Weliela Mrs  Mrs.P.R.A.J.K.Sagarika  071-2549023
 150 Maha Kirimetiya Mrs Mrs.P.R.A.J.K.Sagarika 071-2549023
 151 Budhdhayaya Mr  Mr.M.P. Manjula Prashad  071-2345108
 152 Munisirigama Mrs  Mrs.A.A.N.D Kumari  075-7477344

News & Events

08
Sep2018
Opening Ceremony of Nilasewana office at Lankapura Divisional Secretarit-2018

Opening Ceremony of Nilasewana office at Lankapura Divisional Secretarit-2018

Opening Ceremony of Nilasewana office at Lankapura...

28
Aug2017
somawathiya's  annual Dalada perahera-2019

somawathiya's annual Dalada perahera-2019

somawathiya's  annual Dalada perahera-2019   All the ...

Scroll To Top